We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Public IP คืออะไร

2021-10-01 22:09:44


Public IP

ที่อยู่ IP สาธารณะเป็นเอกลักษณ์ของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ตามมาตรฐานช่วงที่อยู่ IP บางช่วงถูกสงวนไว้ให้ใช้โดยเครือข่ายส่วนตัว IP ใด ๆ ที่ไม่ได้สงวนไว้สำหรับ IP ส่วนตัวสามารถใช้เป็น IP สาธารณะได้ เครือข่าย IP ควรมี IP ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย IP ด้วยจึงต้องดูแลที่อยู่ IP ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หลายเครื่องใช้ IP เดียวกัน การจัดการที่อยู่ IP นี้ดำเนินการโดยองค์กรที่เรียกว่า Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ซึ่งกำหนดช่วง IP ให้กับองค์กรต่างๆ เมื่อกำหนดที่อยู่ IP เหล่านี้จะต้องกำหนดค่าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อให้อุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึง IP ได้ นั่นคือที่อยู่ IP สาธารณะที่กำหนดไว้สามารถกำหนดเส้นทางได้ทั่วโลก ช่วงที่อยู่สาธารณะมีอยู่สำหรับทั้ง Internet Protocol เวอร์ชัน 4 และเวอร์ชัน 6 (IPv4 และ IPv6) IP เวอร์ชัน 4 มีที่อยู่ IP จำนวนมาก แต่จำนวนอุปกรณ์ที่มีที่อยู่สาธารณะที่กำหนดนั้นมีจำนวนมากจนตอนนี้โครงร่างที่อยู่ IPv4 พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีการนำ IPv6 ซึ่งสามารถให้ที่อยู่ IP ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ IPv4 และตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้งาน