We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Co-Location Server คืออะไร ?

2021-10-01 21:58:04


Co-Location Server

คือ บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์เป็น บริการที่ให้คุณสามารถนำเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาตาเบสเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นไปฝากวางไว้กับผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตดาตาเซ็นเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยทำสัญญาเช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่งคุณก็ยังสามารถเข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใดกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยม

Co-Location คืออะไร ?

Co-Location คือการขอแชร์ที่ที่ตั้ง หลักแหล่ง หมายถึง Computer หรือ Server ของท่านนั่นเองจุดประสงค์หลัก ๆ ของมันก็คือความเร็ว ซึ่งเร็วมาก มากกว่า hi-speed internet หรือ ADSL ที่ตอนนี้นิยมใช้ ๆ กันอยู่มาก ที่มันมาฮิต ๆ กันก็น่าจะมาจาก hi-speed internet ด้วยนั่นเอง ซึ่งข้อแตกต่างของมันก็คือ speed ที่เราได้รับจาก Co-Lo จะไม่ได้แชร์เหมือน ADSL ซึ่ง ADSL นั้นสปีดที่เราได้ไม่ใช่สปีดที่แท้จริง แต่เป็นการแชร์กัน ถ้าคนใช้ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ เยอะ ๆ ก็อาจจะทำให้ช้า อืดไปเลยก็เป็นได้ และสปีดจาก Co-Lo นั้นยังเร็วกว่า ADSL แบบเทียบกันไม่ติด จริง ๆ มากกว่าหรือเทียบเท่าในเกณฑ์ของ Leased line ซะด้วยซ้ำไป เช่น ที่ InternetThai ISP ตั้งอยู่ที่ กสท บางรัก